BLOG

 

Zachowek – najczęściej zadawane pytania.

Wiele osób pyta się, co to jest ten zachowek? (przez niektórych zwany zachówkiem) I o co w tym w ogóle w tym chodzi? Odpowiedź jest dość prosta. Otóż, zachowek jest swego rodzaju zabezpieczeniem najbliższych krewnych spadkodawcy na wypadek gdyby zostali przez niego...

czytaj dalej

Stop windykacji!!!

Jesteś nękany przez tzw. firmy windykacyjne? Otrzymujesz korespondencje z firm o dziwnie brzmiących nazwach Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty? Mówią Ci coś nazwy Omega Wierzytelności, EOS, Ultimo, Best, Prokura, itp? Jeżeli tak to...

czytaj dalej

Brak zgody na rozwód

Niedopuszczalne jest orzeczenie rozwodu jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3...

czytaj dalej

Orzeczenie eksmisji małżonka w procesie rozwodowym

Zgodnie z treścią art. 58 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzekając o rozwodzie sąd może nakazać eksmisję małżonka ze wspólnego mieszkania stron. Z treści niniejszej normy wynika, że jest to fakultatywny element wyroku rozwodowego, a w związku z tym sąd może...

czytaj dalej

Uprawnienie do odwołania darowizny

Zgodnie z art. 888 k.c.: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.”.  Sam fakt zawarcia umowy darowizny nie daje jednak stuprocentowej pewności, iż składnik majątkowy rzeczywiście trafi w...

czytaj dalej

Zasady sporządzania testamentu ustnego

„Przekonanie spadkodawcy o rychłej śmierci może uzasadniać każda przyczyna (zły stan zdrowia, podeszły wiek, znajdowanie się w sytuacji zagrażającej bezpośrednio życiu), która w świetle aktualnej wiedzy i doświadczenia życiowego, może spowodować bliską śmierć;...

czytaj dalej

SIEDZIBA GŁÓWNA

ul. Kasprowicza 8a/2

Pon – Pt 9:00-17:00

ODDZIAŁY

  • Wieliczka, ul. A. Kosiby 31
  • Wadowice, ul. Lwowska 16
  • Oświęcim, ul. Klasztorna 2

Pon – Pt 9:00-17:00