REJESTRACJA FIRM I SPÓŁEK

Zajmujemy się stałą obsługą prawną z zakresu rejestracji firm i spółek. Warto skorzystać z naszej pomocy prawnej ponieważ posiadamy już doświadczenie w tym zakresie. Jesteśmy w stanie przyśpieszyć proces kompletowania dokumentów potrzebnych do rejestracji, dzięki czemu skróci się czas samej rejestracji. Doradzimy Ci jaką działalność gospodarczą powinieneś wybrać, a korzystając z naszych usług unikniesz błędów, które wynikają z nieznajomości prawa.

Oferujemy:

  • pomoc w rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej do CEIDG,
  • pomoc w rejestracji wszystkich spółek prawa handlowego: akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjnych, komandytowych, jawnych, partnerskich, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądownictwa,
  • pomoc przy pisaniu ewentualnej umowy wspólników zawierającej takie elementy jak na przykład zakaz konkurencji,
  • pomoc w sporządzaniu informacji potrzebnych do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądownictwa, Urzędzie Statystycznym, Skarbowym i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • rejestrację podmiotu jako podatnika VAT,
  • pomoc w zakresie ochrony praw własności intelektualnej spółki i działalności gospodarczej,
  • pomoc w uzyskaniu numeru NIP,
  • pomoc w rejestracji spółki jawnej oraz komandytowej online.