UPADŁOŚĆ KOSNUMENCKA

Upadłość konsumencka to umorzenie części lub wszystkich zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W dniu 31 grudnia 2014 roku, wprowadzona została nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej, istotnie liberalizująca przesłanki do ogłoszenia upadłości. Dzięki temu proces ten stał się znacznie bardziej osiągalny dla dłużnika. Ponadto zmiany dotyczące ustawy niwelują wymóg posiadania majątku, mającego zaspokoić wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Nowe przepisy pozwalają, również dłużnikowi, na osobiste przeprowadzenie likwidacji majątku oraz samodzielne wysunięcie propozycji spłaty i sformułowanie treści porozumienia z wierzycielami. Reasumując: upadłość konsumencka stała się procesem dającym realną szansę na nowy start każdemu Polakowi.