ZASIEDZENIE

ZASIEDZENIE SŁUŻEBNOŚCI DROGI KONIECZNEJ

Zasiedzenie służebności drogi koniecznej – wbrew powszechnie panującej opinii nie jest to postępowanie prowadzące do nabycia własności drogi, a prowadzi ono jedynie, albo aż, do nabycia prawa polegającego na korzystaniu z możliwości przechodu i przejazdu.

W sprawie o zasiedzenie służebności drogi koniecznej, podobnie jak w sprawie o zasiedzenie nieruchomości gruntowej, jedną z dwóch głównych przesłanek jest upływ odpowiednio długiego czasu, tj. 20 lat w dobrej wierze i 30 lat i w złej wierze. Drugą jest jednak inna i polega ona na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.

Trudnością w tym postępowaniu, podobnie z resztą jak i w przypadku spraw o zasiedzenie nieruchomości gruntowej, jest postępowanie dowodowe i związana z nim konieczność przesłuchiwania szeregu świadków na okoliczność korzystania w odpowiednio długim okresie przez wnioskodawcę z danej drogi. O ile w bardzo wielu przypadkach przesłanki te są spełnione, o tyle nieznajomość prawniczej terminologii przez niereprezentowaną stronę procesu, a używaną na sali sądowej przez Sąd, prowadzi do oddalenia wniosku z uwagi na nie udowodnienie wyżej wskazanych okoliczności.

Z uwagi na powyższe, postępowania o zasiedzenie służebności drogi koniecznej należą do grupy spraw sądowych, w których pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest niezbędna!  Kancelaria Prawna ACTIO dzięki swojemu zespołowi radców prawnych i adwokatów jest w stanie zapewnić każdemu klientowi profesjonalną i doświadczona opiekę prawną procesu.

ZASIEDZENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasiedzenia służebności przesyłu nasza kancelaria z chęcią Ci w tym pomoże. Posiadamy wiedzę na temat wszystkich nowych orzeczeń Sądu Najwyższego powstałych w ostatnich latach odnoszących się do tego tematu. Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, na której znajdują się postawione przez przedsiębiorstwa energetyczne, infrastruktury elektroenergetyczne i chcesz dowiedzieć się co się z tym wiąże lub masz w związku z tym jakiekolwiek problemy prawne- zgłoś się do nas!

Gwarantujemy:

 • pełnomocnictwo procesowe
 • porady prawne
 • możliwość stałej współpracy
 • stały kontakt z prawnikiem
 • natychmiastową pomoc w momencie wytoczenia sprawy o zasiedzenie przez przedsiębiorstwo energetyczne

ZASIEDZENIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ

Nasza Kancelaria może pomóc Ci zarówno uzyskać zasiedzenie takiej służebności lub pomóc w momencie gdy ktoś ubiega się o zasiedzenie względem Ciebie. Wiemy, że dla każdego właściciela nieruchomości sprawą niezwykle ważną jest to by posiadać uregulowaną prawnie możliwość dojazdu i przechodu. Posiadamy szeroką wiedzę w tym temacie i mamy nadzieję pomóc naszym klientom w każdej nurtującej ich z tego powodu sprawie.

Gwarantujemy:

 • pomoc w uzyskaniu zasiedzenia służebności gruntowej,
 • stały kontakt z prawnikiem,
 • porady prawne,
 • reprezentację przed sądem,
 • pomoc w sporządzeniu i przygotowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów,
 • indywidualne rozpoznanie każdej sytuacji pod kątem zasiedzenia.

ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKI, DOMU)

Zasiedzenie nieruchomości – postepowanie sądowe mające na celu dokonanie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby (osób) trzecich.

Z racji na szczególny charakter skutków prawnych wydanego w tej sprawie orzeczenia sądowego, tj. „przejęcia” własności nieruchomości przez osobę nie posiadającej żadnego tytułu do zajmowanej nieruchomości, koniecznym jest spełnienie ściśle określonych i dość rygorystycznych warunków umożliwiających dokonanie zasiedzenia.

Warunkami niezbędnym do nabycia nieruchomości gruntowej w drodze zasiedzenia jest:

 • posiadanie samoistne – polegające na korzystaniu z nieruchomości w taki sposób jak właściciel;
 • odpowiednio długi okres posiadania – 20 lat posiadania w dobrej wierze, 30 lat posiadania w złej wierze.

Trudnością w tym postępowaniu bez wątpienia jest postępowanie dowodowe i związana z nim konieczność przesłuchiwania szeregu świadków na okoliczność korzystania w odpowiednio długim okresie przez wnioskodawcę z danej nieruchomości. O ile w bardzo wielu przypadkach przesłanki te są spełnione, o tyle nieznajomość prawniczej terminologii przez niereprezentowaną stronę procesu, a używaną na sali sądowej przez Sąd, prowadzi do oddalenia wniosku z uwagi na nie udowodnienie wyżej wskazanych okoliczności.

Z uwagi na powyższe, postępowania o zasiedzenie należą do grupy spraw sądowych, w których pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest niezbędna!  Kancelaria Prawna ACTIO dzięki swojemu zespołowi radców prawnych i adwokatów jest w stanie zapewnić każdemu klientowi profesjonalną i doświadczona opiekę prawną procesu.