Orzeczenie eksmisji małżonka w procesie rozwodowym

Orzeczenie eksmisji małżonka w procesie rozwodowym

Zgodnie z treścią art. 58 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, orzekając o rozwodzie sąd może nakazać eksmisję małżonka ze wspólnego mieszkania stron. Z treści niniejszej normy wynika, że jest to fakultatywny element wyroku rozwodowego, a w związku z tym sąd może...
Odwołanie darowizny – uprawnienie do cofnięcia

Odwołanie darowizny – uprawnienie do cofnięcia

Zgodnie z art. 888 k.c.: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.”.  Sam fakt zawarcia umowy darowizny nie daje jednak stuprocentowej pewności, iż składnik majątkowy rzeczywiście trafi w...
Zasady sporządzania testamentu ustnego

Zasady sporządzania testamentu ustnego

„Przekonanie spadkodawcy o rychłej śmierci może uzasadniać każda przyczyna (zły stan zdrowia, podeszły wiek, znajdowanie się w sytuacji zagrażającej bezpośrednio życiu), która w świetle aktualnej wiedzy i doświadczenia życiowego, może spowodować bliską śmierć;...