Posiadanie samoistne jednego z małżonków oznacza możliwość zasiedzenia nieruchomości również przez drugiego z małżonków

Posiadanie samoistne jednego z małżonków oznacza możliwość zasiedzenia nieruchomości również przez drugiego z małżonków

„Posiadanie samoistne rzeczy przez małżonków, odmiennie niż w wypadku współposiadania przez osoby niepołączone wspólnością łączną, musi być interpretowane jako realizowanie przez każdego z nich całości praw.”  Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2009 r. Sąd Rejonowy...