Niedopuszczalne jest orzeczenie rozwodu jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 k.r.o.).

Podkreślić należy, iż odmowa wyrażenia zgody przez małżonka niewinnego korzysta z domniemania zgodności z zasadami współżycia społecznego. Pamiętać jednak trzeba, że domniemanie to, jak każde inne, może być obalone przez wskazanie odpowiednich okoliczności.

Kryterium pomocne przy ocenie, czy odmowa wyrażenia zgody w danej sytuacji może korzystać z domniemania zgodności z zasadami współżycia społecznego, czy też nie, znalazła swoje odzwierciedlenie w wyroku SN z dnia 21 listopada 2001 r. (III CKN 665/00), w którym wskazano, że, „Jeżeli przyczyną odmowy jest poczucie krzywdy to zasługuje ono na uszanowanie bez względu na długość okresu trwania rozkładu pożycia małżeńskiego stron. Musi ono jednak istnieć, wyraża się zaś w takiej postawie małżonka niewinnego, która przekonuje do odczuwania i utrzymywania się, dających się obiektywnie usprawiedliwić, niekorzystnych emocji związanych z faktem porzucenia przez współmałżonka. Doświadczenie życiowe uczy, że upływ czasu niekiedy w stopniu znacznym osłabia siłę tych emocji, wręcz je eliminuje, oraz, że małżonek niewinny odzyskuje równowagę psychiczną i poczucie własnej wartości mimo świadomości ustania więzi z dotychczasowym partnerem życiowym wywołującej poczucie opuszczenia czy osamotnienia.

W przypadku, gdy doznana krzywda przestaje być odczuwalna, zaś nowe warunki życia zaspokajają na danym etapie życia określone potrzeby psychiczne małżonka niewinnego nie jest wykluczona ocena, że odmawianie przez niego nadal zgody na rozwód służy już tylko chęci zamanifestowania określonej przewagi nad małżonkiem domagającym się rozwodu i przeszkodzenia w ułożeniu sobie przez niego życia osobistego. Taka postawa małżonka niewinnego nie zasługuje na aprobatę i w razie jej wykazania przez małżonka domagającego się rozwodu może usprawiedliwiać ocenę, że w świetle art. 56 § 3 kr. i op. in fine rozwód jest dopuszczalny.

Jeżeli przyczyną odmowy jest poczucie zagrożenia w dotychczasowej sferze bytowej, to również nie może to być przyczyną uznania rozwodu za niedopuszczalny gdyby się okazało, że rozwód nie pociąga za sobą utraty dotychczasowych uprawnień (np. wynikających z faktu pozostawania w związku małżeńskim) ani nie wpływa na możność zaspokojenia określonych potrzeb bytowych małżonka niewinnego. Samo ryzyko wszczęcia postępowania o podział majątku dorobkowego nie może być uznane za okoliczność, z powodu której małżonek niewinny mógłby skutecznie sprzeciwić się orzeczeniu rozwodu.”

Autorem tekstu jest Piotr Woś – specjalista ds. rodzinnych/rozwodowych (Adwokat Kraków)

 

Chcesz skonsultować swoją sprawę – umów się na spotkanie dzwoniąc pod nr tel.: 12 411 05 94,

Radca Prawny/Mediator sądowy – prawo rodzinne, prawo spadkowe oraz sprawy z zakresu zasiedzenia nieruchomości i służebności to płaszczyzny, na których działam i swobodnie się poruszam.

Prawo rodzinne to głównie sprawy o rozwód, ale także o alimenty i o ustalenie kontaktów. Prawo spadkowe to przede wszystkim sprawy o zachowek. Sprawy z zakresu zasiedzenia dotyczą nie tylko zasiedzenia nieruchomości, ale również zasiedzenia służebności – głównie drogi koniecznej.

Skontaktuj się ze mną
Piotr Woś

Piotr Woś

bądź wejdź na naszą stronę i skorzystaj z  PRAWNICZEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ.

 

Czytaj także:

 1. Czy możliwa jest eksmisja małżonka ze wspólnego mieszkania w ramach rozwodu
 2. Nie tylko zdrada może być przyczyną rozwodu
 3. Kontakty z dzieckiem  koniec marzeń o opiece naprzemiennej.
 4. Zdrada małżeńska może nie być podstawą do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy!!!
 5. Co zrobić kiedy matka ogranicza, bądź uniemożliwia realizację kontaktów z dzieckiem?
 6. Równy podział majątku po rozwodzie – nie zawsze!
 7. Rewolucyjne zmiany w prawie rodzinnym – zakończono prace w Ministerstwie!
 8. Dwa sposoby na przeprowadzenie egzekucji alimentów z wynagrodzenia za pracę
 9. Zwrot nakładów na dom teściów po rozwodzie
 10. Alimenty na dorosłe dzieci – czy jest możliwe ich zasądzenie w toku postępowania rozwodowego?
 11. Jeden z powodów dlaczego warto być konsekwentnym w sprawie rozwodowej
 12. Alimenty natychmiastowe – przełomowy projekt zmian przepisów
 13. Rozwód – poważne zmiany! Nie obędzie się bez mediacji!!!
 14. Podział majątku po rozwodzie – co jeżeli wybudowaliście dom na działce małżonka? Czy możesz żądać przeniesienia na swoją rzecz własności udziału w tej nieruchomości?
 15. Rewolucyjne zmiany w prawie rodzinnym – dotyczy opieki nad dzieckiem po rozwodzie!
 16. Czy warto ustalać kontakty z dzieckiem w trakcie rozwodu?
 17. Kiedy rozwód uzależniony jest od Twojej zgody? Czy możesz nie zgodzić się na rozwód?
 18. Zasady współżycia społecznego jako negatywna przesłanka rozwodu
 19. Brak zgody na rozwód
 20. Podział majątku wspólnego po rozwodzie – ogólne zasady
 21. Alimenty – podstawowe pojęcia
 22. Władza rodzicielska – istota
 23. 4 podstawowe obowiązki małżeńskie

 

Dla Państwa wygody strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close