Chyba wszyscy zgadzamy się z tym, że sprawne i szybki ustalenie wysokości alimentów jest koniecznością z punktu widzenia dobra dziecka. Obowiązująca obecnie procedura na pewno temu nie sprzyja.

Wydawane w jego toku postanowienie o zabezpieczeniu, skutkiem składanych zażaleń, wydłuża proces. Dochodzenie zatem do orzeczenia kończącego postępowanie bywa długie i żmudne.

Tymczasem chodzi o jak najszybszy dostęp do należnych dziecku świadczeń.

W związku z powyższym planuje się wprowadzenie przełomowych zmian. Powstał już projekt nowelizacji, którego główne założenia przedstawiam poniżej.

W projekcie wprowadza się, alternatywną do istniejącej, drogę dochodzenia do uzyskania świadczenia alimentacyjnego poprzez nakaz alimentacyjny, którym ustalane byłyby alimenty w ustandaryzowanej wysokości.

Uznano ostatecznie, że w alternatywnie do istniejących regulacji, najbardziej właściwym będzie wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji tzw. alimentów natychmiastowych.

Zaletą tej instytucji jest jej prostota i przewidywalność co do czasu uzyskania orzeczenia w przedmiocie alimentów oraz jego wysokości.

Co najważniejsze nie zamykałaby drogi do domagania się innej kwoty alimentów w postępowaniu opartym na obecnie istniejących regulacjach.

Radca Prawny/Mediator sądowy – prawo rodzinne, prawo spadkowe oraz sprawy z zakresu zasiedzenia nieruchomości i służebności to płaszczyzny, na których działam i swobodnie się poruszam.

Prawo rodzinne to głównie sprawy o rozwód, ale także o alimenty i o ustalenie kontaktów. Prawo spadkowe to przede wszystkim sprawy o zachowek. Sprawy z zakresu zasiedzenia dotyczą nie tylko zasiedzenia nieruchomości, ale również zasiedzenia służebności – głównie drogi koniecznej.

Skontaktuj się ze mną
Piotr Woś

Piotr Woś

Wysokość projektowanego świadczenia określana byłaby na podstawie algorytmu, na który składają się (wg. wskaźników na rok 2017): wynagrodzenie minimalne na następny rok x 2 (dwoje rodziców) : 3,36  plus wskaźnik demograficzny dzietności w Polsce, który wynosi obecnie 1,36).

Od uzyskanej kwoty bazowej na podstawie stawki procentowej w zależności od liczby uprawnionych dzieci byłaby ustalana kwota alimentów natychmiastowych, przy czym 50% przy jednym dziecku, 45,75% przy dwojgu dzieciach, 41,50% przy trojgu dzieciach, 37,25% przy czworgu dzieciach i 33% przy pięciorgu dzieciach. Wysokość alimentów będzie corocznie aktualizowana z urzędu w postępowaniu egzekucyjnym.

Proponowana instytucja alimentów natychmiastowych nie zawiera zróżnicowania alimentów ze względu na wiek uprawnionego dziecka.

Zaletą projektowanej koncepcji jest szybkość uzyskania orzeczenia sądowego w przedmiocie alimentów w postaci alimentacyjnego nakazu zapłaty.

W tym celu projekt przewiduje nowelizację przepisów k.p.c., poprzez wprowadzenie Działu IX Postępowanie nakazowe alimentacyjne.

Wnoszący pozew nie będzie zobowiązany do wskazywania wartości przedmiotu sporu, gdyż ustalona z urzędu wysokość należnych alimentów będzie zawsze wiadoma, a zależna jedynie od liczby uprawnionych.

Alimenty będą orzekane za okres od wniesienia pozwu, co wynika z charakteru tego specjalnego świadczenia.

W ramach uproszczenia procedury, projekt zakłada, że pozew wnosi się na urzędowym formularzu.

Uproszczenie polegać będzie również na ograniczeniu ilości dowodów na początku postępowania, przy jednoczesnym położeniu nacisku na oświadczenia strony powodowej złożone po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pozew w tym postępowaniu będzie rozpoznany w założeniu w terminie 7 dni !!!

Postępowanie alimentacyjne nakazowe pozwoli odciążyć sądy w zakresie konieczności rozpatrywania wniosków o zabezpieczenie, gdyż projekt przewiduje, że alimentacyjny nakaz zapłaty jest natychmiast wykonalny.

Pozwany nie godząc się na wysokość alimentów zasądzonych alimentacyjnym nakazem zapłaty będzie mógł złożyć zarzuty, wówczas sprawa podlega rozpoznaniu w trybie zwykłym.

UWAGA !!!

Projekt w zakresie uprawnień dzieci do świadczeń alimentacyjnych, należnych od rodziców, przewiduje wprowadzenie granicy wieku, po osiągnięciu którego z mocy ustawy ustawałby obowiązek alimentacyjny rodzica wobec dziecka.

Przyjęto, że wiek 25 lat należy uznać, za pozwalający na samodzielne utrzymanie. Projektowane rozwiązanie nie dotyczy samego uprawnienia do świadczenia alimentacyjnego należnego z mocy ustawy, lecz jak wskazano jedynie ustalonego orzeczeniem przez sąd lub ustalone ugodą zatwierdzoną przez sąd.

Autorem tekstu jest Radca Prawny Piotr Woś – specjalista ds. rodzinnych/rozwodowych

Chcesz skonsultować swoją sprawę – umów się na spotkanie dzwoniąc pod nr tel.: 12 411 05 94,

bądź wejdź na naszą stronę i skorzystaj z  PRAWNICZEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ.

 

Czytaj także:

 1. Czy możliwa jest eksmisja małżonka ze wspólnego mieszkania w ramach rozwodu
 2. Nie tylko zdrada może być przyczyną rozwodu
 3. Kontakty z dzieckiem  koniec marzeń o opiece naprzemiennej.
 4. Zdrada małżeńska może nie być podstawą do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy!!!
 5. Co zrobić kiedy matka ogranicza, bądź uniemożliwia realizację kontaktów z dzieckiem?
 6. Równy podział majątku po rozwodzie – nie zawsze!
 7. Rewolucyjne zmiany w prawie rodzinnym – zakończono prace w Ministerstwie!
 8. Dwa sposoby na przeprowadzenie egzekucji alimentów z wynagrodzenia za pracę
 9. Zwrot nakładów na dom teściów po rozwodzie
 10. Alimenty na dorosłe dzieci – czy jest możliwe ich zasądzenie w toku postępowania rozwodowego?
 11. Jeden z powodów dlaczego warto być konsekwentnym w sprawie rozwodowej
 12. Alimenty natychmiastowe – przełomowy projekt zmian przepisów
 13. Rozwód – poważne zmiany! Nie obędzie się bez mediacji!!!
 14. Podział majątku po rozwodzie – co jeżeli wybudowaliście dom na działce małżonka? Czy możesz żądać przeniesienia na swoją rzecz własności udziału w tej nieruchomości?
 15. Rewolucyjne zmiany w prawie rodzinnym – dotyczy opieki nad dzieckiem po rozwodzie!
 16. Czy warto ustalać kontakty z dzieckiem w trakcie rozwodu?
 17. Kiedy rozwód uzależniony jest od Twojej zgody? Czy możesz nie zgodzić się na rozwód?
 18. Zasady współżycia społecznego jako negatywna przesłanka rozwodu
 19. Brak zgody na rozwód
 20. Podział majątku wspólnego po rozwodzie – ogólne zasady
 21. Alimenty – podstawowe pojęcia
 22. Władza rodzicielska – istota
 23. 4 podstawowe obowiązki małżeńskie

 

 

Dla Państwa wygody strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close