Muszę zacząć w ten sposób – dział spadku to nie nabycie spadku!

Chociaż mocno powiązane, są to jednak dwa różne postępowania. Bez nabycia spadku nie możemy przeprowadzić postępowania o dział spadku.

Zakładam, że już jesteście po etapie postępowania o nabycie spadku. Wychodzicie zatem z Sądu, analizujecie to co Wam powiedział sędzia, bądź czytacie przysłany do domu odpis postanowieni, z którego wnika że zamiast oczekiwanego „majątku” otrzymaliście UDZIAŁ.

I co? – myślicie. Co mi to daje?

Jeżeli tak jest, to na pewno jesteście po etapie postępowania o nabycie spadku. Mieliście inne oczekiwania. Prawda?

Na pewno. Rzeczywiście jest tak, że postępowanie o nabycie spadku nie spełnia oczekiwań większości spadkobierców. Idziecie przecież do Sądu z nadzieją, że zostaną Wam przydzielone konkretne przedmioty ze spadku, a tu figa z makiem. Dowiadujecie się jedynie, że jesteście udziałowcami.

Ale w czym? – pytacie.

W bliżej nieokreślonej masie spadkowej – pada odpowiedź.

I co dalej?

Teraz jest właśnie ten czas, aby przejść do konkretów, czyli do działu spadku.

Dział spadku jest postępowaniem w ramach którego dokonuje się zniesienia współwłasności powstałej na skutek nabycia udziałów w spadku, przez co najmniej dwóch spadkobierców.

Procedura działu spadku z racji na swój charakter jest bardzo zbliżona do procedury dotyczącej podziału majątku wspólnego. Z resztą przepisy dotyczące tej drugiej stosuje się odpowiednio.

Jak to zrobić?

Dział spadku może być dokonany na dwa sposoby

  • umownie (notarialnie)
  • sądownie

Umowny Dział Spadku

Radca Prawny/Mediator sądowy – prawo rodzinne, prawo spadkowe oraz sprawy z zakresu zasiedzenia nieruchomości i służebności to płaszczyzny, na których działam i swobodnie się poruszam.

Prawo rodzinne to głównie sprawy o rozwód, ale także o alimenty i o ustalenie kontaktów. Prawo spadkowe to przede wszystkim sprawy o zachowek. Sprawy z zakresu zasiedzenia dotyczą nie tylko zasiedzenia nieruchomości, ale również zasiedzenia służebności – głównie drogi koniecznej.

Skontaktuj się ze mną
Piotr Woś

Piotr Woś

Dokonywany u notariusza. Może nastąpić jedynie wtedy, gdy pomiędzy stronami nie ma sporu. Strony dokonują podziału według porozumienia do jakiego wcześniej doszli, a sama forma umowy dla zachowania swej ważności winna być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Inaczej ma się sprawa z działem spadku przeprowadzanym przed Sądem. Zauważyć trzeba, że dochodzi do niego najczęściej w atmosferze silnego sporu panującego pomiędzy stronami.

Sądowy Dział Spadku

Przed przystąpieniem do podziału majątku Sąd ustala skład oraz wartości spadku. Sąd wykonuje to z urzędu, natomiast w praktyce wzywa strony do wskazania całość majątku oraz jego wartość.

W postępowaniu działowym Sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.

W postępowaniu o dział spadku Sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współspadkobierców z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór, sąd może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne.

Co najważniejsze! Przepisy zakładają trzy metody dokonania podziału:

  1. podział fizyczny rzeczy;
  2. przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli – z jednoczesną spłatą na rzecz drugiego;
  3. sprzedaż licytacyjna rzeczy.

 

Pamiętaj!

Sąd orzekający musi zachować kolejność wyżej wskazanych metod podziału, tzn. jeżeli majątek można podzielić fizycznie, tak aby każdy ze spadkobierców dostał wyodrębnią część nieruchomości i przy okazji uda się podzielić również ruchomości, a także ewentualne środki pieniężne, to sposób ten ma pierwszeństwo przed następnymi dwoma.

Regułą jest, że sądowy dział spadku powinien obejmować cały majątek spadkowy, chociaż z ważnych powodów można od tego odstąpić.

Podsumowującda się!

Marzenia o przejęciu majątku mogą zostać spełnione, trzeba obrać jedynie właściwą drogę.

Autorem tekstu jest radca prawny Piotr Woś.

Chcesz skonsultować swoją sprawę w tym bądź innym temacie – umów się na nieodpłatną konsultację. Dzwoń pod nr: +48 883 668 558

Dla Państwa wygody strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close