W końcu doczekaliśmy się zakończenia prac Ministerstwa Sprawiedliwości nad projektem o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kto nie pamięta w skrócie przypomnę, że projekt dotyczy:

  1. wprowadzenia rozwiązań, które mają przyspieszyć uzyskiwanie alimentów przez dzieci od rodziców (natychmiastowe świadczenia alimentacyjne orzekane w sposób uproszczony),
  2. wprowadzenia rozwiązań mających na celu szczególną ochronę dzieci w sytuacji rozwodu lub separacji rodziców (piecza naprzemienna),
  3. rozwinięcia mechanizmów wzmacniających wykonywanie orzeczeń regulujących kontakty z dzieckiem
  4. wprowadzenia nowej instytucji tzw. rodzinnego postępowania informacyjnego.

 

Zakończenie prac w Ministerstwie, niestety nie oznacza końca prac legislacyjnych. Oznacz to natomiast, że  projekt zmiany przepisów przesłany został do Sejmu RP. Nastąpiło to dokładnie 27 lutego bieżącego roku.

Tegoż samego dnia projekt skierowany został do pierwszego czytania w Sejmie RP – data pierwszego czytania nie jest jeszcze znana.

Zanim przejdę do krótkiej analizy znowelizowanych przepisów nadmienić pragnę, że niestety już doszło do pierwszej poprawki, a dokładniej do – autopoprawki.

Nastąpiła ona 10 kwietnia bieżącego roku i dotyczy, jednej z ważniejszych regulacji. Otóż, pierwotnie projekt za