Dział spadku

Dział spadku – jest postępowaniem na skutek którego spadkobiercy, którzy zostali współwłaścicielami elementów wchodzących w skład masy spadkowej, mogą się nim podzielić poprzez dokonanie zniesienia współwłasności.

Dział spadku może zostać przeprowadzony na dwa sposoby:

  • umowny;
  • sądowy.

Umowny sposób, najprościej rzecz ujmując, polega na tym, że spadkobiercy dokonują podziału wszystkich składników masy spadkowej poprzez zawarcie umowy. Pamiętać przy tym jedynie należy, że jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, umowa działu spadku winna dla zachowania swojej ważności zostać spisana w formie aktu notarialnego.

Tryb sądowy działu spadku zakłada trzy metody dokonania podziału:

  1. podział fizyczny rzeczy;
  2. przyznanie rzeczy jednemu ze spadkobiorców – z jednoczesną spłatą na rzecz pozostałych;
  3. sprzedaż licytacyjna rzeczy.

Radcowie prawni i adwokaci naszej Kancelarii, po indywidualnej analizie każdej sprawy dokonują wyboru najbardziej korzystnej dla naszego Klienta metody podziału spadku, uwzględniając przy tym możliwość rozliczenia nakładów poczynionych na majątek wspólny, rozliczenia pożytków, bądź wynagrodzenia za korzystanie ponad swój udział.

Dla Państwa wygody strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close