Nabycie spadku

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku powadzone jest przez Sąd na wniosek każdego kto wykaże, że ma w tym interes prawny. Z reguły są to oczywiście spadkobiercy zmarłej osoby, ale nierzadko wnioski tego typu składane są również przez, np. wierzyciela osoby nieżyjącej.

Nabycie spadku jest to postępowaniem, którego głównym celem jest:

  • ustalenie kręgu spadkobierców – najczęściej są to spadkobiercy ustawowi, tzn. krewni w linii prostej (dziecko, wnuk, etc.), bądź w linii bocznej (rodzeństwo, kuzynostwo, etc.). Jednakże bardzo często są to tzw. spadkobiercy testamentowi, tzn. osoby wskazane przez spadkodawcę w testamencie;
  • ustalenie ważności testamentów – w przypadku ujawnienia testamentu Sąd orzekający z urzędu dokonuje ustalenia, czy przedstawiony testament spełnia warunki ważności, oczywiście Sąd skupia się głównie na warunkach formalnych, natomiast okoliczności sporządzenia danego testamentu i skutki z tym związane, badane są przez Sąd jedynie na zarzut strony zainteresowanej;
  • ustalenie udziału spadkowego – ostateczne ustalenie kręgu spadkobierców, po rozstrzygnięciu co do ewentualnie zgłoszonych testamentów, umożliwia Sądowi dokonanie rozstrzygnięcia co do wysokości udziałów jakie przypadać będą poszczególnym spadkobiorcą, co do zasady stanowi to zakończenie postępowania w zakresie nabycia spadku.

Pamiętać jednak należy, że celem postępowania o nabycie spadku nie jest „przydzielenie” elementów masy spadkowej poszczególnym spadkobiercą, tym zajmuje się Sąd w kolejnym postępowaniu, które dotyczy stricte DZIAŁU SPADKU.

O dziale spadku piszemy w zakładce – DZIAŁ SPADKU.

Dla Państwa wygody strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej, wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close