Sprawa o zasiedzenie ma na celu doprowadzenie do uzyskania prawomocnego orzeczenia sadu stwierdzającego, że posiadacz (Wnioskodawca) nabył własność zasiadywanej nieruchomości.

Stwierdzenie zasiedzenia następuje w skutek ustalenia czy w danej sprawie spełnione zostały przesłanki umożliwiające zasiedzenie nieruchomości.

Chodzi tu oczywiście o ustalenie charakteru posiadania (posiadanie samoistne), oraz o okres posiadania (20-30 lat).

Jeżeli chodzi o dokładniejszą charakterystykę powołanych wyżej przesłanek, odsyłam do moich wcześniejszych wpisów, a w szczególności: